71. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

zw.lt

Uroczystości rozpoczęły się już w czwartek. Wczoraj odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył uczestnikom powstania odznaczenia państwowe.

Powstanie warszawskie wybuchło1 sierpnia 1944 roku, a zakończyło się 3 października. –To było wystąpienie zbrojne, zorganizowane przez Armię Krajową, skierowane przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim.  Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski.  W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej. Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski.

31 lipca (piątek)

godz. 18.00 – polowa msza św. przy pomniku powstania warszawskiego na placu Krasińskich odprawiona w intencji powstańców, ich dowódców oraz ludności cywilnej Warszawy;
godz. 19.00 – Apel Poległych przy pomniku powstania warszawskiego na placu Krasińskich.

1 sierpnia (sobota)

godz.  9.00 – uroczystości przed tablicą upamiętniającą podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela „Montera” rozkazu rozpoczęcia powstania warszawskiego (ul. Filtrowa 68);
godz. 10.00 – uroczystości przy pomniku „Mokotów Walczący” (park im. gen. Orlicz – Dreszera);
godz. 10.30 – uroczystości przed tablicą umieszczoną na budynku tzw. Małej Pasty (ul Piękna 19);
godz. 12.00 – uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu marszałka Józefa Piłsudskiego;
godz. 13.15 – uroczystości  przy pomniku gen. Stefana Roweckiego, „Grota” (ul. F. Chopina, róg Al. Ujazdowskich);
godz. 14.00 – uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej ( ul. Wiejska);
godz. 16.00 –  złożenie kwiatów na grobie gen. Antoniego Chruściela, „Montera”; kwatera D18, rz. L01, gr. 1, (Cmentarz Wojskowy na Powązkach);
godz. 17.00 – Godzina „W” – oddanie hołdu Powstańcom; pomnik Gloria Victis (Cmentarz Wojskowy na Powązkach);
godz. 19.30 – uroczystość złożenia wieńców pod pomnikiem „Polegli – Niepokonani”, modlitwa ekumeniczna – bezpośrednio po uroczystości msza święta; cmentarz Powstańców Warszawy na Woli
godz. 21.00 – uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego, rozpalenie Ogniska Pamięci (ul. Bartycka).

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej