• Świat
  • 22 sierpnia, 2020 14:34

22 sierpnia: Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub przekonania

"Ograniczenia wolności religii lub przekonań mają miejsce na wszystkich kontynentach i dotyczą osób wyznających różne religie, mających odmienne przekonania, a także osób bezwyznaniowych. Tegoroczne obchody 22 sierpnia mają dość szczególny wymiar ze względu na trwającą epidemię COVID-19, która pogłębia niektóre nierówności i dyskryminację” – komentuje wiceminister P. Wawrzyk.

gov.pl
22 sierpnia: Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub przekonania

Fot. MSZ/Twitter

„Temat zapobiegania przemocy na tle religii lub przekonań powinien mieć dla nas znaczenie szczególne i jest od kilku lat stale podnoszony przez Polskę w debacie międzynarodowej” – zaznaczył wiceminister Piotr Wawrzyk, który pełni rolę sekretarza stanu ds. prawnych, prawno-traktatowych, Narodów Zjednoczonych oraz konsularnych i parlamentarnych.

Pomysł zorganizowania dyskusji panelowej z udziałem wybitnych polskich akademików i działaczy – ks. dr. Mariusza Boguszewskiego, dyrektora biura Pomocy Kościołowi w Potrzebie, ks. prof. Piotra Roszaka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr. Mariusza Sulkowskiego z Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – zrodził się z potrzeby dalszego upowszechniania w Polsce wiedzy o tym, czym jest wolność religii lub przekonań.

Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub przekonania, obchodzony 22 sierpnia, ustanowiony został jednogłośnie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2019 roku z inicjatywy Polski, wspieranej przez międzyregionalną grupę państw, w skład której weszły Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Jordania, Irak, Egipt, Nigeria i Pakistan. Ustanowienie tego dnia i jego coroczne obchody, zarówno międzynarodowe, jak i na szczeblu narodowym, poza aspektem upamiętniającym, przyczynią się do zwiększania świadomości społeczności międzynarodowej nt. problemu ofiar prześladowań religijnych.

„Nowo utworzona Grupa Przyjaciół Ofiar aktów przemocy ze względu na religię lub przekonania jest zdeterminowana, aby przyspieszyć wysiłki ONZ na rzecz ochrony jednostek przed dyskryminacją i przestępstwami z nienawiści” – podało polskie MSZ na Twitterze.

https://twitter.com/MSZ_RP/status/1297065970725355527?s=20
PODCASTY I GALERIE