• Świat
  • 9 stycznia, 2017 10:15

2017: Polityka zagraniczna Andrzeja Dudy

Wdrożenie postanowień warszawskiego szczytu NATO w wymiarze wojskowym i politycznym, współpraca między UE i NATO, członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, wzmocnienie współpracy regionalnej - to niektóre cele polityki zagranicznej prezydenta Andrzeja Dudy w 2017 r.

PAP
2017: Polityka zagraniczna Andrzeja Dudy

Fot. PAP / Jacek Turczyk

11 stycznia prezydent Andrzej Duda podczas dorocznego spotkania z Korpusem Dyplomatycznym akredytowanym w Polsce przedstawi główne założenia planu aktywności zagranicznej Prezydenta RP. Andrzej Duda zatwierdził plan aktywności zagranicznej w 2017 r. w czwartek 5 stycznia.

Prezydencki minister Krzysztof Szczerski powiedział, że jeśli chodzi o relacje z nową administracją amerykańską po wygraniu Donalda Trumpa prezydent Andrzej Duda „liczy na dużą aktywność polskiej dyplomacji, która szybko zbuduje podłoże, pole do tego, aby relacje polskie z nową administracją były na tyle intensywne, żeby mogło także dojść do rozmów głów państw”.

– To wymaga dużej pracy polskiej dyplomacji. Prezydent bardzo oczekuje dużej aktywności ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych i polskiego aparatu dyplomatycznego, żeby tak te relacje polsko-amerykańskie stanowić, żeby było pole do rozmowy głów państw – dodał minister.

Krzysztof Szczerski zaznaczył, że aktywność zagraniczna prezydenta w 2017 roku będzie koncentrowała się wokół dwóch osi – bezpieczeństwo oraz budowanie więzi międzynarodowych i pozycji Polski we wspólnocie globalnej.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, celem polityki zagranicznej prezydenta będzie wdrożenie postanowień szczytu NATO „w pełnym wymiarze, tzn. nie tylko obecności wojskowej na wschodniej flance, ale też postanowień politycznych w tym współpracy z partnerami NATO na Wschodzie, czyli m.in. Ukrainą, oraz na Północy – Finlandią i Szwecją” – podkreślił.

Krzysztof Szczerski powiedział, że prezydent planuje udział w tegorocznym szczycie NATO w Brukseli, który będzie pierwszym spotkaniem przywódców państw Sojuszu Północnoatlantyckiego z udziałem nowego prezydenta USA Donalda Trumpa. Dodał, że prezydent weźmie też udział w lutym w konferencji bezpieczeństwa w Monachium.

Kolejnym celem polityki zagranicznej Andrzeja Dudy w obszarze bezpieczeństwa będzie realizacja „deklaracji warszawskiej” dotyczącej współpracy UE-NATO. – To jest też dorobek, który towarzyszył szczytowi NATO w Warszawie. Prezydent jest zainteresowany realizacja tej współpracy tak, żeby przyniosła ona zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w społeczeństwie europejskim, bez dublowania się tych dwóch instytucji, bez rywalizacji, ale właśnie we współpracy – zaznaczył Krzysztof Szczerski.

Zapowiedział też, że prezydent będzie kontynuował swoją aktywność na rzecz wspierania kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019. – Prezydent wysłał w tej sprawie listy do przywódców różnych grup, które funkcjonują w ramach społeczności ONZ-owskiej, do wszystkich głów państw krajów frankofońskich, żeby promować polską kandydaturę – poinformował minister Szczerski.

Jak zaznaczył, najbliższa zagraniczna wizyta prezydenta w Izraelu i Palestynie jest częścią pokazywania zainteresowania Polski problemami globalnego bezpieczeństwa, co jest istotne punktu widzenia zabiegania o miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Jeżeli chodzi o drugą oś aktywności zagranicznej – budowanie więzi międzynarodowych – składać się będą na nią trzy elementy: współpraca regionalna, współpraca z krajami Europy oraz aktywność globalna – dodał minister.

Według niego w zakresie współpracy regionalnej prezydentowi zależy na wzmocnieniu Grupy Wyszehradzkiej oraz dalszej promocji koncepcji Trójmorza, czyli współpracy państw leżących wokół Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego. Minister przypomniał, że Andrzej Duda wraz z prezydent Chorwacji zaprosili przywódców na szczyt państw Trójmorza, który odbędzie się w lipcu w Warszawie.

Krzysztof Szczerski poinformował, że w tym roku planowane jest też spotkanie w Polsce przywódców państw wschodniej flanki NATO.

Jak zaznaczył, prezydent chce też utrzymać „pozytywną dynamikę relacji polsko-niemieckich”. – Oczekujemy, że Francja, która ma być gospodarzem kolejnego szczytu Trójkąta Weimarskiego, z tej roli kraju gospodarza się w 2017 roku wywiąże i ją zrealizuje – powiedział Krzysztof Szczerski.

Dodał, że prezydent oczekuje, iż Europa podejmie debatę o wewnętrznej reformie, powrocie do polityki odbudowywania zaufania obywateli do integracji europejskiej. – Prezydentowi zależy, żeby po okresie wyborczym w ważnych państwach UE, który zawsze jest pewnym zawieszeniem, Europa powróciła do dyskusji o reformie (…). Prezydent będzie wspierał działania na forum europejskim wszystkich tych, którzy będą się angażować w projekty reform i zdynamizowania polityki europejskiej – zapowiedział.

Zdaniem Krzysztofa Szczerskiego ważnym elementem zagranicznej polityki prezydenta będzie także dyplomacja gospodarcza i poszukiwanie nowych partnerów gospodarczych dla Polski. Zapowiedział, że w tej kwestii prezydent będzie aktywny zwłaszcza w obszarach, gdzie „Polska była do tej pory bardzo mało obecna”. Wpisuje się w to planowana pierwsza w historii wizyta prezydenta Polski w Meksyku i szukanie tutaj nowych powiązań biznesowych.

Poinformował, że Andrzej Duda otrzymał też zaproszenie od prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa do udziału Wystawie Światowej Expo 2017 w Astanie. Jak dodał, planowane jest, że prezydent będzie tam gospodarzem dnia polskiego. – Wstępnie planujemy też w tym roku wizytę na Dalekim Wschodzie, w Azji Południowo-Wschodniej – dodał.

PODCASTY I GALERIE