1918 i 1920 PAMIĘTAMY – Otwarty Konkurs Ofert Ministerstwa Obrony Narodowej RP

Ministerstwo Obrony Narodowej RP ogłasza otwarty konkurs ofert pod hasłem 1918 i 1920 PAMIĘTAMY. To ogromna szansa na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, które chcą upamiętnić rocznice odzyskania Niepodległości i Bitwy Warszawskiej.

gov.pl

Fot. MON RP

„Pamięć o 1918 i 1920 roku, to nasze dziedzictwo dla współczesności. Chodzi o to, aby Polacy wiedzieli o bohaterskich czynach naszego narodu w walce o suwerenność i niepodległość Ojczyzny. Byli dumni ze swoich niezłomnych przodków. Czerpali siłę i inspirację z ich odwagi w trudnych czasach” – podkreśla Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Kwota dotacji na wszystkie zadania sięga 2 500 000 zł. Dofinansowanie mogą otrzymać m.in. programy patriotyczno-edukacyjne np. „żywe lekcje historii”, wystawy, seminaria, konferencje, organizowane również online, a także  podróże historyczne do miejsc bezpośrednio związanych z wydarzeniami historycznymi i  bohaterskimi walkami 1918 i 1920 roku. Wśród zadań jest także opieka nad grobami poległych w walce o Niepodległość, odnajdywanie „zapomnianych” grobów, składanie kwiatów i zniczy w miejscach pamięci oraz na grobach bohaterów walk o Niepodległość Polski. Pieniądze mogą być przeznaczone również na organizację pikników, wieczornic, rekonstrukcji historycznych i zawodów patriotyczno-sportowych, np. biegów niepodległościowych.

Warunkiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie do 2 października 2020 r. i spełnienie wszystkich wymogów Otwartego Konkursu Ofert.

Zadania mogą być realizowane od 9 listopada do 31 grudnia 2020 r.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie MON i w Biuletynie Informacji Publicznej

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej