• Świat
  • 12 czerwca, 2018 18:38

100 dni do V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy

12 czerwca 2018 roku rozpoczęto odliczanie 100 dni do V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbędzie się w dniach 20-23 września 2018 roku w Warszawie. Współorganizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rada Polonii Świata.

zw.lt
100 dni do V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy

Fot. Joanna Bożerodska

Z uwagi na przypadającą w 2018 roku Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości Senat RP, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Rada Polonii Świata zwołały V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. 12 czerwca rozpoczęto oficjalne odliczanie 100 dni do uroczystego otwarcia zjazdu w budynku Sejmu RP. W planie odliczania znalazły się m.in. konkursy, ciekawostki dotyczące historii zjazdów oraz otwarta dyskusja przedstawicieli Polonii w mediach społecznościowych wokół Zjazdu.

,,Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest współorganizatorem Zjazdu już po raz piąty. Tegoroczne spotkanie Polonii i Polaków z zagranicy jest dla nas tym bardziej wyjątkowe, że wiąże się bezpośrednio z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Stąd też nasz pomysł na odliczanie stu dni” – mówi Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Szacuje się, że poza granicami kraju mieszka od 18 do 22 mln Polaków oraz osób polskiego pochodzenia. Zjazdy Polonii są manifestacją wspólnoty narodowej, jedności z macierzą, a także troski Polonii i Polaków z zagranicy o los ojczyzny, ich historia sięga czasów
II Rzeczypospolitej.

Patronat Honorowy nad V Światowym Zjazdem Polonii i Polaków z Zagranicy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018 objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski przewodniczy Komitetowi Honorowemu, w którego skład weszli: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Wewnętrznych Joachim Brudziński, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej Bp Wiesław Lechowicz, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, Prezes Zarządu Telewizji Polskiej SA Jacek Kurski.

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Patronat Medialny nad V Światowym Zjazdem Polonii i Polaków z Zagranicy objęła Telewizja Polska S.A.

PODCASTY I GALERIE