• Świat
  • 11 września, 2014 6:00

10. rocznica śmierci Marka Karpia

12 września przypada 10. rocznica śmierci Marka Karpia.  Polski historyk, sowietolog, założyciel i wieloletni dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich był również pionierem dialogu polsko-litewskiego.

zw.lt
10. rocznica śmierci Marka Karpia

Fot. Wikipedia

Pod koniec lat 80. i na początku lat 90. Karp aktywnie wspierał litewski ruch niepodległościowy Sąjūdis. W kluczowych momentach ówczesnych wydarzeń na Litwie pośredniczył między rządem Tadeusza Mazowieckiego a Vytautasem Landsbergisem i innymi przywódcami Sąjūdisu. Wielokrotnie wyjeżdżał wówczas na Litwę i organizował poparcie mniejszości polskiej dla idei niepodległości tego kraju. Był pierwszym Polakiem, który 11 marca 1990 gratulował Litwinom przyjęcia przez parlament Aktu o przywróceniu niepodległości Litwy. Latem 1990 wspierał litewskich deputowanych w obronie parlamentu w związku ze spodziewanym atakiem OMONu. Po szturmie omonowców na wieże telewizyjną w Wilnie w styczniu 1991 Marek Karp wspierał w Warszawie formowanie litewskiego rządu na uchodźstwie. Po 1990 bardzo często bywał na Litwie, pomagając prezesowi Radia ”Znad Wilii”, Czesławowi Okińczycowi w wydawaniu gazety „Znad Wilii”.

W 1990 wraz z grupą współpracowników zorganizował Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW) przy Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Pomysł założenia instytucji analitycznej zajmującej się Wschodem i działającej na potrzeby administracji pojawił się podczas spotkań Karpia ze Stanisławem Swianiewiczem w latach 80. Do 2001 był dyrektorem OSW, a następnie do swej śmierci pracownikiem.

Z okazji 10. rocznicy śmierci Karpia w Warszawie już dzisiaj (11 września) odbędzie się seminarium pt. ,,Koniec Wspólnoty? Europa Środkowa w czasach kryzysu” upamiętniające założyciela OSW (godz. 17-19 Zamek Ujazdowski). 12 września o godz. 9 (czasu polskiego) w warszawskim kościele św. Marcina (ul. Piwna 10) zostanie odprawiona msza święta w intencji śp. Marka Karpia, w tym samym czasie w Wilnie o godz. 10 wierni będą się modlić za duszę orędownika dialogu polsko-litewskiego w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej.

PODCASTY I GALERIE