• Świat
  • 25 lutego, 2023 17:44

10. pakiet sankcji UE przeciw Rosji formalnie wszedł w życie

W sobotę formalnie wszedł w życie 10. pakiet sankcji UE przeciw Rosji. Obejmuje m.in. zakazy eksportu do Rosji krytycznych technologii i towarów przemysłowych, restrykcje przeciw mediom powiązanym z Kremlem i rosyjskim bankom.

PAP
10. pakiet sankcji UE przeciw Rosji formalnie wszedł w życie

Sankcje obejmują dalsze zakazy eksportu krytycznych technologii i towarów przemysłowych, takich jak elektronika, pojazdy specjalistyczne, części maszyn, części zamienne do samochodów ciężarowych i silników odrzutowych, a także towary dla sektora budowlanego, które mogą być przeznaczane dla rosyjskiego wojska, takie jak anteny lub dźwigi.

Lista produktów podlegających sankcjom, które mogłyby przyczynić się do technologicznego ulepszenia rosyjskiego sektora obrony i bezpieczeństwa, będzie teraz obejmować dodatkowe nowe komponenty elektroniczne, które są wykorzystywane w rosyjskich systemach uzbrojenia na polu bitwy, w tym dronach, pociskach rakietowych, helikopterach. Sankcje obejmują też elektroniczne układy scalone i kamery termowizyjne.

Po raz pierwszy na liście sankcyjnej znajdzie się siedem irańskich podmiotów produkujących wojskowe bezzałogowe statki powietrzne, które były wykorzystywane przez rosyjskie wojsko w wojnie, w tym przeciwko infrastrukturze cywilnej.

Ponadto UE postanowiła zakazać tranzytu przez Rosję towarów i technologii podwójnego zastosowania wywożonych z UE, aby uniknąć obchodzenia przepisów.

Wreszcie nakładane są dalsze ograniczenia na import towarów generujących znaczne dochody dla Rosji, takich jak asfalt i kauczuk syntetyczny.

Aby zaradzić systematycznej międzynarodowej kampanii dezinformacji i manipulacji informacjami prowadzonej przez Federację Rosyjską, której celem jest destabilizacja krajów sąsiednich, UE i jej państw członkowskich, Unia zainicjowała proces zawieszania koncesji na nadawanie dwóch dodatkowych mediów: RT Arabic i Sputnik Arabski.

„Placówki te znajdują się pod stałą, bezpośrednią lub pośrednią kontrolą kierownictwa Federacji Rosyjskiej i były przez nie wykorzystywane do ciągłych i skoordynowanych działań dezinformacyjnych i propagandy wojennej, legitymizujących rosyjską agresję i podważających poparcie dla Ukrainy” – podano.

Decyzja UE ogranicza możliwość zajmowania przez obywateli rosyjskich jakichkolwiek stanowisk w organach i podmiotach zarządzających infrastrukturą krytyczną UE, ponieważ wpływy Rosji w tych organach mogłyby zagrozić ich prawidłowemu funkcjonowaniu, a ostatecznie stanowić zagrożenie dla świadczenia podstawowych usług na rzecz obywateli państw Unii.

UE wprowadziła zakaz otwierania obywatelom rosyjskim możliwości magazynowania gazu (z wyłączeniem części instalacji LNG) w celu ochrony bezpieczeństwa dostaw gazu w UE.

W celu zapewnienia skuteczności zakazów postanowiono wprowadzić bardziej szczegółowe obowiązki sprawozdawcze dotyczące zamrożonych funduszy i zasobów gospodarczych należących do objętych sankcjami osób i podmiotów. UE wprowadziła również nowe obowiązki sprawozdawcze dla państw członkowskich i Komisji dotyczące zamrożonych rezerw i aktywów Centralnego Banku Rosji.

Oprócz sankcji gospodarczych umieszczono w wykazie znaczną liczbę dodatkowych osób i podmiotów.

Trzy rosyjskie banki zostały dodane do listy podmiotów objętych zamrożeniem aktywów.

PODCASTY I GALERIE