• Sport
  • 18 maja, 2015 10:01

Wystartowała rejestracja na światowe igrzyska polonijne

Stowarzyszenie Wspólnota Polska informuje, że uruchomiony został formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w XVII Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych Śląsk 2015.

Wspólnota Polska
Wystartowała rejestracja na światowe igrzyska polonijne

Fot. Aleksander Sudujko

Igrzyska odbędą się na terenie aglomeracji Katowickiej w czterech miastach: Rybnik, Chorzów, Wodzisław Śląski i Sosnowiec gdzie uczestnicy rywalizować będą w 20 dyscyplinach sportowych.

Formularz uczestnictwa wypełnia się on-line na stronie internetowej, pod adresem: http://igrzyskaletnie.wspolnotapolska.org.pl

Rejestracja i opłacenie kosztów Igrzysk trwa do dnia 5 czerwca 2015 r. włącznie. Opłaty należy wykonać przelewem na konto podane w panelu rejestracyjnym.

Uczestnikom Igrzysk zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie (obiadokolację, nocleg i śniadanie) w atrakcyjnych hotelach 3 gwiazdkowych w kwocie 120 zł brutto za osobodzień (dzieci do 12 roku życia mają 50 % zniżkę). W cenę wliczony jest transport na dyscypliny sportowe oraz inne opłaty organizacyjne.

Warunkiem udziału w Igrzyskach jest rejestracja przez panel rejestracyjny oraz dokonanie opłat za zakwaterowanie i wyżywienie oraz opłaty wpisowej (80 zł) przelewem na konto podane w panelu rejestracyjnym.

Wypełniony i wysłany on-line formularz należy wydrukować, podpisać i złożyć podczas rejestracji w hotelu.

Osoby z tzw. ”Wschodu” – wg regulaminu Igrzysk, zainteresowane dofinansowaniem ze strony Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, powinny również zarejestrować się w podany powyżej sposób. Dodatkowo lider każdej grupy dofinansowywanej przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, musi przesłać tabelę z wykazem osób na adres e-mail: igrzyska2015@gmail.com

Przypominamy, że dofinansowaniem objęte są tylko osoby uczestniczące czynnie w zawodach sportowych (zarejestrowane do udziału w co najmniej jednej dyscyplinie sportowej). Nie dofinansowujemy pobytu osób towarzyszących.

Do dnia 15 czerwca 2015 r. poinformujemy osoby z tzw. „Wschodu” o dofinasowaniu ich pobytu na Igrzyskach, pozostałe osoby, które nie otrzymały dofinansowania będą miały możliwość uczestnictwa na zasadach pełnopłatnych.

PODCASTY I GALERIE