• Sport
  • 18 lutego, 2016 19:19

Rejon solecznicki otrzymał wsparcie na rozwój sportu

Na liście projektów, które w 2016 roku otrzymają finansowanie z Funduszu Wsparcia Wychowania Fizycznego i Sportu, znalazło się czterech wnioskodawców z rejonu solecznickiego.

salcininkai.lt
Rejon solecznicki otrzymał wsparcie na rozwój sportu

Jak zaznaczył Walerij Koczan, zastępca kierownika Wydziału Oświaty i Sportu samorządu rejonu solecznickiego, rejonowe organizacje sportowe, kluby, placówki oświatowe i administracja samorządu już od kilku lat uczestniczą w konkursach przeprowadzanych przez Departament Wychowania Fizycznego i Sportu.

W tym roku dofinansowanie otrzymają: Szkoła Sportowa im. A. Ratkevičiusa w Ejszyszkach, Klub tenisowy rejonu solecznickiego Relax, Gimnazjum im. S. Rapolionisa w Ejszyszkach i administracja samorządu rejonu solecznickiego, które zrealizują pięć projektów sportowych.

Wielkość finansowania waha się od 500 do 4500 euro. Za otrzymane fundusze zostanie nabyty sprzęt sportowy, zostaną przeprowadzone imprezy.

PODCASTY I GALERIE