• Sport
  • 27 listopada, 2014 10:13

W Radomiu odbył się turniej szachowy poświęcony bitwie pod Orszą

W Radomiu, z okazji bitwy pod Orszą, odbył się turniej szachowy upamiętniający wspaniałe zwycięstwo wojsk polsko-litewskich nad wojskami moskiewskimi.

zw.lt

Turniej rozgrywany był w Klubie Radomig w Radomiu zrzeszającym niemówiących i niesłyszących. Impreza miała charakter turnieju integracyjnego, gdyż uczestnikami zawodów były zarówno osoby niesłyszące jak i osoby niezrzeszone w Klubie Radomig. W turnieju startowała również jedyna kobieta Agata Stencel z Klubu Radomig.

Zwyciężył Cezary Warchoł z Klubu Radomig przed Marcinem Wąsikowskim i Jackiem Skwirowskim. Dalsze miejsca zajęli Jan Sadłowski (Klub Radomig), Stanisław Waszkiewicz (Klub UKS „ROSZADA”) i Agata Stencel (Klub Radomig). Sędziował Marek Niedźwiecki, sędzia klasy państwowej.

Bitwa pod Orszą rozegrała się 8 września 1514 roku, podczas wojny litewsko-moskiewskiej 1512-1522 pomiędzy wojskami litewsko-polskimi (ok. 30 tys. wojska) pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego ks. Konstantego Ostrogskiego a wojskami moskiewskimi liczącymi do 80 tys. wojska.

Niewątpliwym sukcesem zwycięstwa było wykorzystanie propagandowe wyniku bitwy jako karty przetargowej w stosunkach z Habsburgami i wydatnie przyczyniło się do rozbicia ligi antyjagiellońskiej. Zatrzymana też została ofensywa Moskwy. I, oczywiście, odsunięte zostały w czasie o 200 lat rozbiory Polski, które nastąpiły w wyniku paktów państw dążących do zlikwidowania Polski.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej