Żemojcin: W rejonie wileńskim brakuje dialogu

"W rejonie wileńskim mamy problem z dialogiem. Dialogiem między mieszkańcami, dialogiem na szczeblu politycznym. Młodzież jest mało aktywna społecznie, nie bierze udziału w życiu publicznym nie tylko na szczeblu państwa, ale też na szczeblu rejonowym. Oczywiście, mamy jakieś kółka, szkoły muzyczne, na tym jednak edukacja młodzieży się nie kończy. Poprzez edukację powinniśmy wyłonić z tej młodzieży liderów, aktywistów, którzy mieliby pomysły na rozwój rejonu wileńskiego" - uważa Paweł Żemojcin, socjaldemokrata, doradca radnego rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza, członek Polskiego Klubu Dyskusyjnego.

Małgorzata Kozicz
Żemojcin: W rejonie wileńskim brakuje dialogu

Fot. Joanna Bożerodska

Jak dodaje, w najbliższej przyszłości planowane są regularne spotkania z młodzieżą w rejonie wileńskim oraz założenie tzw. okrągłego stołu, który miałby zrzeszać przedstwicieli różnych organizacji. „W każdym miasteczku, w każdej miejscowości są aktywni ludzie, na razie jest ich jednak za mało, by zaktywizować większość, która jest apatyczna” – mówi Żemojcin.

Ostatnią wizytę sejmowej Grupy 3 Maja, której towarzyszył, w rejonie solecnzickim, działacz uważa za konstruktywną.

„Władze rejonu przedstawiły realizowane i planowane projekty, jak również te, których realizacja nie jest udana. Ustaliliśmy, że do września samorząd przedstawi 3-4 punkty, w których Grupa 3 maja mogłaby pomóc Solecznikom na szczeblu państwowym” – informuje Żemojcin.

„Jeden człowiek czy jedna partia nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów. Im większa koalicja, tym więcej możliwości dojścia do punktów styczności. W dyskusji, nawet ostrej, możemy wyłonić najlepsze dla mieszkańców decyzje” – uważa członek Partii Socjaldemokratycznej.

Jego zdaniem Polacy w szeregach różnych partii politycznych również mogą pracować na rzecz Wileńszczyzny.

„Głos Polaków u socjaldemokratów jest słyszalny, a nawet, powiedziałbym, znajduje się na liście głównych priorytetów nowego prezesa partii Gintautasa Paluckasa” – podreśla Paweł Żemojcin.

PODCASTY I GALERIE