Salon polityczny
zw.lt

Wołkonowski: Ranga pochówku powstańców pokazuje nowe akcenty polityki historycznej Litwy

"Takiego pogrzebu Litwa jeszcze nie miała"- mówi o dzisiejszych uroczystościach pochówku szczątków powstańców styczniowych Jarosław Wołkonowski.

Gość  „Salonu Politycznego” prof. Jarosław Wołkonowski dodał, że to,  jaką rangę się nadaje temu wydarzeniu pokazuje nowe akcenty w polityce historycznej Litwy. „Stosunek do powstania styczniowego i do powstańców zmieniał się w zależności od zamian ustrojowych  w Polsce, na Litwie i na Białorusi”- zaznaczył doktor habilitowany nauk politycznych Jarosław Wołkonowski.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!