Wiceminister Kondratowicz: pakiet mobilności będzie miał wpływ na koszty przewozów transportowych

,,Zasady w Pakiecie Mobilności będą miały wpływ na koszty przewozów transportowych, m. in. chodzi o zapisy dotyczące oddelegowania kierowców, przerw i odpoczynków" - powiedział w ,,Salonie Politycznym" Władysław Kondratowicz, wiceminister komunikacji. 9 państw, w tym Litwa, protestują przeciwko Pakietowi Mobilności.

Renata Widtmann

Ministrowie Polski, Bułgarii, Cypru, Estonii, Litwy, Łotwy, a także Malty, Rumunii i Węgier protestują przeciwko Pakietowi Mobilności. Skierowali do Parlamentu Europejskiego pismo, w którym mówią o „restrykcyjnych, dyskryminujących i protekcjonistycznych przepisach” zawartych w pakiecie. Uważają, że to próba wypychania ich firm transportowych z zachodnioeuropejskich rynków.

Jedne z najbardziej kontrowersyjnych zapisów pakietu to m.in. obowiązek regularnego powrotu pojazdu do kraju siedziby raz na 8 tygodni, jak również wprowadzenie ograniczeń w wykonywaniu usług kabotażowych. Nowe zasady wprowadzają również 4-dniowy okres karencji, podczas którego przewoźnik nie może wykonywać operacji transportowych. Sprzeciw wzbudza także zakaz spania w kabinie ciężarówki podczas dłuższych przerw odpoczynkowych.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej