Salon polityczny
zw.lt

Vida Montvydaitė: Władze przekonały się, że Departament Mniejszości Narodowych jest potrzebny

''Jesteśmy na etapie kompletowania swego zespołu i rozstrzygania różnych kwestii organizacajnych' - mówi dyrektorka Departamentu Mniejszości Narodowych,Vida Montvydaitė.

Gość dzisiejszego Salonu Politycznego dodała, że Departament Mniejszości Narodowych został na nowo odtworzony po 5 latach m.in. dzięki staraniom organizacji różnych wspólnot narodowych. ,,Władze przekonały się wreszcie, że Departament Mniejszości Narodowych jest potrzebny, bo brakuje koordynacji działań i spójnej polityki mniejszości narodowych” – zaznaczyła Montvydaitė.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!