Vainė: Rejon wileński wydaje najwięcej na utrzymanie szkół

"Nie odnotowujemy korelacji między wzrostem kosztów przeznaczonych na utrzymanie szkół, a wynikami nauczania czy podniesieniem jakości nauki" - mówi Aneta Vainė, wiceprezes Instytutu Wolnego Rynku.

zw.lt
Vainė: Rejon wileński wydaje najwięcej na utrzymanie szkół

Fot. llri

„Średnia krajowa przeznaczana na nauczanie jednego ucznia wynosi 2710 euro. Jeżeli jednak porównamy osobne samorządy, widzimy, że suma ta może różnić się nawet 1,6 raza. Najdrożej kosztuje nas wykształcenie ucznia w rejonie wileńskim. Ta kwota wynosi 3617 euro, czyli prawie o 1000 euro więcej niż średnia krajowa. Różnica ta bardzo często zależy nie tylko od koszyczka ucznia, ale także od kosztów utrzymania infrastruktury, np. powierzchni szkół. Tu również różnice są ogromne” – tłumaczy ekspertka.

Jak mówi, poszczególne samorządy kraju różnią się również pod względem poziomu inwestycji i wysokości wynagrodzeń. „Możemy wywnioskować, że te samorządy, które wyróżniają się wysokim poziomem inwestycji, mają też najwyższe wynagrodzenia. Różnice są bardzo znaczne – najwyższa wypłata, która się odnotowuje w Wilnie, i najniższa, która się odnotowuje w samorządzie kalwaryjskim, różni się o 55 proc.” – mówi Vainė.

Według analiz, poziom wynagrodzeń wzrastał jednak we wszystkich samorządach.

„Wzrost wyniósł 36 proc. Wynagrodzenie netto wzrosło od 455 euro do 619 euro. Poziom inwestycji również wzrastał, ale nie we wszystkich samorządach. W 13 samorządach na Litwie poziom inwestycji zagranicznych zmniejszał się. Niestety odnotowujemy także spadek inwestycji materialnych – zmniejszał się on w 26 samorządach. A ważne jest to, że poziom wynagrodzeń zależy do wydajności pracy, wydajność z kolei zależy od inwestycji materialnych w narzędzia, środki produkcji” – tłumaczy Aneta Vainė.

Sytuacja rejonów zamieszkałych licznie przez Polaków również różni się od siebie. Rejon wileński wykorzystuje sąsiedztwo dużego miasta – poziom inwestycji zagranicznych wynosi tu 2134 euro na mieszkańca, inwestycji materialnych – 2558 euro.

Tymczasem w rejonie solecznickim Instytut Wolnego Rynku odnotowuje bardzo niski poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wynosi on 24 euro na jednego mieszkańca. Dla porównania, nawet mniejsze samorządy rejonowe mają inwestycje rzędu 3-4 tysiące euro na mieszkańca.

„Rejon solecznicki należy do trzech samorządów, które mają najniższy poziom wynagrodzeń. Taka sytuacja utrzymuje się przez ostatnie trzy lata” – podkreśla Vainė.

PODCASTY I GALERIE