V. Bakas: Państwo zbyt mało środków przeznacza na kółka pozalekcyjne dla dzieci

"Około 40 proc. dzieci na Litwie nie uczęszcza na żadne kółka. Państwo zbyt mało środków przeznacza na ten cel" - mówi Vytautas Bakas, poseł na Sejm z frakcji demokratycznego związku "W imie Litwy", który był dziś gościem Salonu Politycznego Radia Znad Wilii.

zw.lt
V. Bakas: Państwo zbyt mało środków przeznacza na kółka pozalekcyjne dla dzieci

Fot. BNS/ Aurelija Kripaite

„Za takie środki trudno jest również zaangażować nauczycieli, zachęcić biznes i organizacje pozarządowe” – mówi poseł.

Poseł Bakas przytacza przykład Islandii, która kardynalnie zmieniła system edukacji nieformalnej, zwiększyła finansowanie. Proponuje zwiększenie finansowania i stworzenie koszyczka na taką edukację.

Poseł przedstawił w Sejmie poprawki do ustawy o oświacie, które zakładają przeznaczenie na edukację nieformalną dla jednego dziecka w ciągu miesiąca 71 euro.

Fot. BNS/ Lukas Balandis

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8:15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej