Urbanowicz i Stankiewicz: Trwają prace dotyczące rozwiązania zaległych problemów oświaty polskiej na Litwie

Środowiska w Polsce aktywnie się zjednoczyły w sprawie rozwiązania zaległych problemów oświaty polskiej na Litwie. Jolanta Urbanowicz i Barbara Stankiewicz - doradczynie ministra oświaty, nauki i sportu RL mówiły o wynikach spotkania grup roboczych resortów edukacji Polski i Litwy.

zw.lt
Urbanowicz i Stankiewicz: Trwają prace dotyczące rozwiązania zaległych problemów oświaty polskiej na Litwie

W tym tygodniu  w siedzibie Wydawnictwa Nowa Era w Warszawie omówiono kwestie formalno-prawne i dotychczasowe działania podejmowane w zakresie opracowania podręcznika z języka polskiego i literatury dla pierwszych klas szkół polskich na Litwie.

„Ważnym momentem przy adaptacji podręczników są różnice programowe i nadchodzące zmiany w tym zakresie na Litwie” – zaznaczyła Jolanta Urbanowicz. „Uznaliśmy za zasadne porównanie podstaw programowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i ewentualną modyfikację treści zawartych w podręcznikach pod tym kątem, aby objętość adaptacji byłaby jak najmniejsza” – dodała  Barbara Stankiewicz.

Goście Salonu Politycznego mówiły też o problemie z podręcznikami dla innych klas szkół polskich na Litwie, o kwestiach uznawalności egzaminu z języka polskiego i literatury i o emocjach jakie ciągle wywołuje egzamin maturalny z języka litewskiego i literatury.

PODCASTY I GALERIE