Terlecki: Mamy dobry sezon w stosunkach między rządami Polski i Litwy

"Zamierzam zaakcentować to, czego uczy nas Pakt Ribbentrop-Mołotow" - powiedział Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu RP, uczestnik odbywającej się w Wilnie konferencji międzynarodowej pod patronatem Valdasa Adamkusa, poświęconej odbudowaniu odporności europejskiej i transatlantyckiej.

Renata Widtmann
Terlecki: Mamy dobry sezon w stosunkach między rządami Polski i Litwy

Fot. BNS/Josvydas Elinskas

Gosć Salonu Politycznego Ryszard Terlecki dodał, że konferencja ta jest świetną okazją, by się zastanowić nad pewnymi wydarzeniami historycznymi i wyciągnąć z nich wnioski.

Zapytany o obecne relacje Polski i Litwy Ryszard Terlecki powiedział, że są one coraz lepsze: „Ich istotą są stosunki między rządami i mamy tutaj taki dobry sezon” – zaznaczył Ryszard Terlecki.

Wczoraj wicemarszałek Sejmu RP spotkał się z wiceprzewodniczącym litewskeigo Sejmu Arvydasem Nekrošiusem.

Spotkanie dotyczyło głównie harmonogramu i terminów spotkania międzyparlamentarnego, które zostanie wznowione po dłuższej przerwie.

„Strona polska przygotowała juz listę najważniejszych spraw do omówienia”- zaznaczył R. Terlecki..

PODCASTY I GALERIE