T. Grodzki: kluczem do szybszego zwycięztwa Ukrainy jest sfera walk powietrznych

O wojnie na Ukrainie z redaktorką Renatą Widtmann rozmawiał Tomasz Grodzki, marszałek Senatu RP.

zw.lt

Zgromadzenie Parlamentarne Litwy, Polski i Ukrainy po raz pierwszy odbywa się w obliczu wojny na Ukrainie. To zdecydowanie wpłynęło na porządek obrad.

„Ta część Europy – Litwa, Polska, Ukraina – my nie mamy złudzeń co do agresywnej polityki Rosji, ale rok temu, na spotkaniu w Warszawie mieliśmy nadzieję, że do wojny nie dojdzie. Natomiast teraz sytuacja jest jasna” – mówi marszałek Senatu.

Gość jest zdania, że Rosję trzeba surowo ukarać. Przekonać, że napadanie na wolny i niepodległy kraj jest nieakceptowalne.

„Musimy izolować ich tak długo, aż się nauczą, że reguły demokratyczne nie pozwalają na agresję wobec innych państw. Jeśli tego nie zrobimy i po wojnie wrócimy do „business as usual” z Rosją, to za kilkanaście lat będziemy mieli powtórkę z historii” – twierdzi Grodzki.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8:15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej