Stankiewicz: Promujemy naukę wyższą na Litwie

"Celem naszego Stowarzyszenia jest promocja nauki. Współpracujemy ze szkołami, namawiając uczniów do uzyskania wyższego wykształcenia. Swoim przykładem pokazujemy, że Polacy na Litwie mogą osiągnąć stopień naukowy i różnego typu pozycje. Na dany moment Stowarzyszenie liczy ponad 80 członków. To są socjolodzy, historycy, językoznawcy, chemicy i inni. Jako naukowcy różnych dziedzin nie możemy się zamykać w jednym temacie" - powiedział Wojciech Stankiewicz, prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, który był gościem "Salonu politycznego".

zw.lt

Jutro rozpoczyna się konferencja naukowa, poświęcona rocznicy podpisania Konstytucji 3 Maja. „Planowaliśmy przeprowadzenie takiej konferencji w maju, jednak z powodu pandemii musieliśmy ją przesunąć. Akurat w paździeniku zostało podpisane Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów. To udoskonaliło i uzupełniło Konstytucję” – twierdzi organizator.

„Naszą konferencję wspiera Ambasada RP w Wilnie i Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL. Pierwszy dzień wydarzenia odbędzie się akurat w Ambasadzie. Planowana jest tam dwugodzinna dyskusja, w której wezmą udział naukowcy z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Polski” – kontynuuje gość.

W tym roku zostanie odczytanych ponad 40 referatów – około 30 z nich wygłoszą prelegenci z Polski. Konferencja będzie odbywała się w trybie zdalnym oraz kontaktowym. Największą część będą stanowiły zajęcia kontaktowe. Na przykład, w ciągu pierwszego dnia tylko jeden referat zostanie wygłoszony zdalnie. Wszystkie obrady będą transmitowane na platformie Zoom. Drugi dzień konferencji odbędzie się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, gdzie każdy będzie mógł przyjść i posłuchać prelegentów.

Gośćmi wydarzenia będą m.in. Vadzim Anipiarkou z Białorusi, znany na Litwie historyk Eligijus Raila, Natalia Starczenko z Ukrainy, czy dr hab. Piotr Ugniewski z Polski. Zostaną wygłoszone referaty m.in. na temat Konstytucji 3 Maja jako próby zmiany ładu politycznego, a także o wzmiankach na temat dokumentu w rosyjskiej korespondencji służbowej.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej