Skvernelis w Radiu Znad Wilii: konieczne są nowe ograniczenia

Wzmocnienie partnerstwa z Polską było jednym z priorytetów od początku kadencji i zdaniem premiera Sauliusa Skvernelisa, udało się wiele zrealizować. W ,,Salonie Politycznym" Radia Znad Wilii szef rządu odniósł się do pisowni nazwisk w oryginale, skandalicznej wypowiedzi A. Valinskasa oraz nowych ograniczeń z powodu koronawirusa. 

zw.lt

Sprawy polskie

Nie było tej siły politycznej, która byłaby w stanie skonsolidować innych parlamentarzystów i przyjąć ustawę o pisowni nazwisk. Zabrakło głosów. Są zwolennicy i przeciwnicy pisania nazwisk w oryginale i nie udało się uzyskać poparcia większości – w ten sposób premier Saulius Skvernelis odniósł się do kwestii pisowni nazwisk. Gość ,,Salonu Politycznego” zaznaczył, że wszystkie inne kwestie, które dotyczą mniejszość polską, np. oświata, kultura czy źródło informacji – kanał telewizyjny, który polska mniejszość może oglądać, albo środki przewidziane na rozwój tych regionów – wszystko zostało zrealizowane.

,,Projekt ustawy o mniejszościach narodowych jest przygotowany, ale trzeba mieć na uwadze, że na Litwie mamy wiele mniejszości i trwają dyskusje nad określeniem czym jest mniejszość narodowa, ponieważ Litwę zamieszkuje ok. 150 przedstawicieli różnych narodów” – powiedział premier. Saulius Skvernelis wyraził nadzieję, że przyszły Sejm tym się zajmie. 

Valinskas kontra dobre stosunki z Polską

Szef rządu jest zdania, że wypowiedź Arūnasa Valinskasa pod adresem europosła, lidera AWPL-ZChR Waldemara Tomaszewskiego nie zaważy na dobrych stosunkach z Polską. Najwyższe instytucje Litwy wyraźnie podkreśliły swe negatywne stanowisko wobec słów Valinskasa. 

Według szefa rządu, szokujący natomiast był brak reakcji ze strony redaktor, która prowadziła audycję w delfi.lt. Nawet nie zapytała: ,,Czy Pan żartuje? Może Pan niepoważnie o tym mówi?” – powiedział premier. 

Nie mozemy A. Valinskasa traktować jako showmana. Valinskas jest byłym politykiem, zresztą dziś wypowiadającym się na tematy polityczne, to działacz społeczny, osoba publiczna i udawanie, że jest to tylko tani żart, to nic innego jak próba wykręcania się – zauważył. 

Koronawirus a nowe ograniczenia

Litwa zostanie podzielona na trzy strefy – żółtą, zieloną i czerwoną pod względem liczby zachorowań. Dzisiaj w rządzie ma zapaść decyzja w tej sprawie, a nowe zasady zaczną obowiązywać od  października, co się zbiegnie w czasie z jesiennymi feriami uczniów. Wprowadzenie dwutygodniowych ograniczeń w danej sytuacji może przyhamować wzrost zachorowań. Będą ograniczenia w organizowaniu imprez i lokalach gastronomicznych – zaznaczył premier. 

Saulius Skvernelis dodał, że rząd nie zamierza wprowadzać nauczania zdalnego w szkołach, ponieważ jego zdaniem, żywy kontakt z nauczycielem jest bardzo ważny. Niektóre szkoły stosują model hybrydowy, ale ta kwestia jest już w gestii samorządów. 

Odwiedzanie cmentarzy

Premier zaapelował również o rozwagę podczas odwiedzania grobów z okazji Dnia Zmarłych i Wszystkich Świętych i pamiętanie o maskach na cmentarzach. Szef rządu wzywa o powstrzymanie się od odwiedzania bliskich po wizycie na cmentarzu w celu zahamowania fali zachorowań na Covid-19. 

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej