Skvernelis: Sprawy mniejszości narodowych trzeba załatwiać na zasadzie parytetu

"W swoim programie rządowym nie dzielimy na narodowości, nie zapowiadamy, że będziemy pielęgnowali kulturę narodową wyłącznie Litwinów, Ukraińców czy Polaków. Z powodu zamykania szkół cierpią tak samo Litwini, jak i Polacy czy Rosjanie, szczególnie w wiejskich miejscowościach. Oceniamy nie według narodowości, a według tego, że szkoła powinna pozostać nie tylko placówką oświatową, ale też ogniskiem kultury, centrum przyciągania i po zamknięciu szkoły małe miasteczko, wieś jest skazana na wymarcie" - mówi Saulius Skernelis, lider listy wyborczej Związku Chłopów i Zielonych Litwy.

zw.lt
Skvernelis: Sprawy mniejszości narodowych trzeba załatwiać na zasadzie parytetu

Fot. Joanna Bożerodska

„Oficjalne stanowisko naszej partii jest takie, że nazwiska w oryginale powinny być pisane na dalszych stronach paszportu. Oficjalne nazwy ulic na domach również powinny być napisane w języku państwowym, nie odrzucamy jednak możliwości, że ktoś upiększy swój dom tabliczką w języku ojczystym, może nawet dodatkowo ozdobioną ornamentami odzwierciadlającymi narodowość – podobnie jak robi to teraz na poszczególnych ulicach mer Wilna” – dodał Skvernelis.

Były minister spraw wewnętrznych uważa, że wprowadzenie oryginalnej pisowni nazwisk w dokumentach wiązałoby się z wieloma kosztami i zagadnieniami technicznymi. „Potrzebny jest specjalny sprzęt techniczny i programowy w instytucjach wydających dokumenty tożsamości, co wiązałoby się z ogromnymi wydatkami” – powiedział Saulius Skvernelis.

Jego zdaniem stosunki polsko-litewskie mają duży potencjał, szczególnie gospodarczy, potrzebne są jednak rozmowy i poszukiwanie porozumienia.

„Powinniśmy spojrzeć całkowicie inaczej na relacje z Polską, przede wszystkim rozmawiać, szukać kompromisu. Nie obiecywać tego, czego nie możemy zrealizować, ale jeżeli obiecaliśmy – trzeba wykonać” – podkreślił polityk.

PODCASTY I GALERIE