Savukynas: Polacy również tworzyli niepodległą Litwę

"Mało wiemy o polskich akcentach święta 16 lutego - to nieodrobiona praca historyków, popularyzatorów historii. Wydaje się, że tworzone w latach 1918-1920 państwo było tylko litewskie. To nieprawda" - mówi historyk, dziennikarz Virginijus Savukynas.

Małgorzata Kozicz
Savukynas: Polacy również tworzyli niepodległą Litwę

Fot. BNS/Irmantas Gelūnas

„W oddziałach ochotniczych było bardzo wielu litewskich Żydów, Białorusinów. Sygnatariusz Aktu Niepodległości Stanisław Narutowicz był Polakiem. Jego brat Gabriel Narutowicz był prezydentem Polski. Jeden z braci jest twórcą państwa litewskiego, drugi – państwa polskiego” – podkreśla Savukynas.

„Z powodu konfliktu, który wybuchł po pierwszej wojnie światowej i trwał przez cały okres międzywojenny, rola Polaków dla odrodzenia państwa litewskiego nie była podkreślana. Tymczasem w Wojsku Litewskim było wielu oficerów, których pierwszym językiem był język polski. Oni wybrali państwo litewskie. Więzi rodzinne połączyły tych ludzi, którzy budowali państwo litewskie i państwo polskie. Ta wspólnota istniała, ale historycy do tej pory tych historii nie wyróżnili, nie opisali” – zaznacza publicysta.

„Jeżeli myślimy o społeczeństwie obywatelskim, o dniu dzisiejszym naszego kraju, powinniśmy te historie opowiadać, żeby Polacy, Rosjanie, Białorusini mieszkający na Litwie czuli, że 16 lutego to również ich święto” – jest przekonany Savukynas.

W rozmowie z Virginujem Savukynasem – także o zasługach Józefa Piłsudskiego dla Litwinów, o tym, czy wystarczą nam trzy święta niepodległości i dlaczego Stanisław Narutowicz popełnił samobójstwo.

PODCASTY I GALERIE