Sabatauskas: Po aresztowaniu Sutkusa i Zalatoriusa pojawia się wiele pytań

Prezes Litewskiej Konfederacji Biznesu Valdas Sutkus i prezes Litewskiego Stowarzyszenia Banków Mantas Zalatorius zostali zatrzymani we wtorek, 2 czerwca, w wyniku dochodzenia w sprawie podejrzenia korupcji na wielka skalę, przekupstwa, handlu wpływami, marnotrawstwa własności i fałszowania dokumentów.„Pojawia się wiele pytań, ponieważ te dwie osoby reprezentują organizacje, zrzeszające obiekty biznesowe, uczestniczą w wielu naradach, posiedzeniach, także w Sejmie i oczywiście – działają na korzyść swoich organizacji” – mówi Julius Sabatauskas, socjaldemokrata, poseł na Sejm, przewodniczący sejmowego Komitetu prawa i praworządności.

Renata Widtmann
Sabatauskas: Po aresztowaniu Sutkusa i Zalatoriusa pojawia się wiele pytań

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

***

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej