Rimantas Šadžius: Nie zamierzamy odwlekać w czasie przystąpienia do strefy euro

,,Jednym z najważniejszych zadań dla wszystkich państw członkowskich jest obecnie utworzenie Unii Bankowej, walka z nadużyciami finansowymi i ukrywaniem podatków'' - powiedział gość dzisiejszego Salonu Politycznego minister finansów Rimantas Šadžius.

zw.lt

Minister dodał, że Litwa jest pierwszym państwem bałtyckim oraz państwem z byłego bloku sowieckiego, które ma zaszczyt i odpowiedzialność przewodniczyć Radzie UE.

,,Nasza prezydencja jest pełna wyzwań . Największy akcent będziemy kłaść na wzrost gospodarczy i zapewnienie stabilności sektora finansowego“- powiedział Rimantas Šadžius.

Minister poinformował, że Litwa po raz pierwszy przewodniczyła spotkaniu Radzie EKOFiN, czyli spotkaniu ministrów finansów i ekonomiki UE. Dodał ponadto, że państwo nie zamierza odwlekać w czasie przystąpienia do strefy euro. Ostatnie badania opinii publicznej wykazały, że za wprowadzeniem euro na Litwie opowiada się zaledwie 41 proc. mieszkańców.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej