Salon polityczny
zw.lt

Rimantas Šadžius: Nie zamierzamy odwlekać w czasie przystąpienia do strefy euro

,,Jednym z najważniejszych zadań dla wszystkich państw członkowskich jest obecnie utworzenie Unii Bankowej, walka z nadużyciami finansowymi i ukrywaniem podatków'' - powiedział gość dzisiejszego Salonu Politycznego minister finansów Rimantas Šadžius.

Minister dodał, że Litwa jest pierwszym państwem bałtyckim oraz państwem z byłego bloku sowieckiego, które ma zaszczyt i odpowiedzialność przewodniczyć Radzie UE.

,,Nasza prezydencja jest pełna wyzwań . Największy akcent będziemy kłaść na wzrost gospodarczy i zapewnienie stabilności sektora finansowego“- powiedział Rimantas Šadžius.

Minister poinformował, że Litwa po raz pierwszy przewodniczyła spotkaniu Radzie EKOFiN, czyli spotkaniu ministrów finansów i ekonomiki UE. Dodał ponadto, że państwo nie zamierza odwlekać w czasie przystąpienia do strefy euro. Ostatnie badania opinii publicznej wykazały, że za wprowadzeniem euro na Litwie opowiada się zaledwie 41 proc. mieszkańców.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!