Rau w Salonie Politycznym: wizyta była bardzo udana

"W zapieniającej się dynamicznie konstelacji politycznej w Europie Wschodniej udało nam się stworzyć alternatywę wartości w stosunku do tego, co jest udziałem państwa rosyjskiego. Odwołujemy się do dziedzictwa Rzeczypospolitej, do wolności, rośności udziału obywateli we władzy publicznej" - mówił w Salonie Politycznym minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau o podpisanej wczoraj przez szefów dyplomacji Polski, Litwy i Ukrainy deklaracji o wspólnym dziedzictwie i wartościach.

zw.lt
Rau w Salonie Politycznym: wizyta była bardzo udana

Fot. Joanna Bożerodska

„Wizyta była bardzo udana. Składała się ona z trzech części: pierwsza to szereg spotkań w polskich samorządach, spotkanie z polską młodzieżą, nauczycielami, duchowieńtwem. Druga – wynikająca z naszej corocznej obecności polskiej dyplomacji na międzynarodowej konferencji, poświęconej reformom na Ukrainie. Trzecia – kolejne spotkanie MSZ Trójkąta Lubelskiego, przyjęcie wspólnej deklaracji o wspólnym europejskim dziedzictwie i wartościach.” – powiedział Rau.

Szef polskiej dyplomacji przebywał z dwudniową wizytą na Litwie.
Wczoraj szefowie dyplomacji Polski, Litwy i Ukrainy w wileńskim Pałacu Władców podpisali Mapę drogową Trójkąta Lubelskiego oraz Deklarację o wspólnym dziedzictwie i wartościach. Dokument ma związek z 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej