Radczenko: Sejm ma powrócić do projektu ustawy o pisowni nazwisk

Sejm na przedłużonej sesji, która rozpocznie obrady 10 stycznia, ma powrócić do kilku ważnych kwestii, w tym do projektu ustawy o pisowni nazwisk.

zw.lt
Radczenko: Sejm ma powrócić do projektu ustawy o pisowni nazwisk

Aleksander Radczenko/Fot. Joanna Bożerodska

Doradca przewodniczącej sejmu Aleksander Radczenko mówi, że była nadzieja na to, iż ta kwestia zostanie uregulowana w zeszłym roku, jednak w ostatniej chwili opozycyjni posłowie zażądali wycofania tej kwestii z porządku obrad.

W tym roku jedną z dominujących będzie kwestia bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. 12 stycznia mają się odbyć rozmowy na szczeblu NATO – Rosja.

Rozmawiamy również o sytuacji epidemicznej na Litwie, o procesie szczepień oraz wojnie hybrydowej, prowadzonej przez reżim Łukaszenki oraz o gospodarce i ekonomice Litwy.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej