R. Jankūnaitė o reorganizacji wszystkich placówek oświatowych na Litwie

Społeczność dwóch szkół rejonu trockiego – szkoły podstawowej imienia Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach i gimnazjum imienia Longina Komołowskiego w Połukniu protestuje przeciwko planowanej reorganizacji. Renata Jankūnaitė, koordynatorka projektu Twórz Litwę mówi, że reorganizacja dotyczy wszystkich placówek oświatowych na Litwie, z wyjątkiem szkół mniejszości narodowych w rejonie wileńskim i solecznickim i zgadza się ze stwierdzeniem, że może dotkliwie uderzyć w polskie szkoły w rejonie trockim

zw.lt

Ostateczna decyzja w sprawie tych szkół ma zapaść na posiedzeniu rady samorządu rejonu trockiego 31 marca. Gość Salonu Politycznego powiedziała, że nie jest pewna, czy władze lokalne uwzględnią protest rodziców i administracji wskazanych placówek.

Społeczność dwóch szkół rejonu trockiego – szkoły podstawowej imienia Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach i gimnazjum imienia Longina Komołowskiego w Połukniu przeprowadziła pikiety przeciwko reorganizacji zarówno przed siedzibą samorzadu w Trokach, jak i przed gmachem rządu w WIlnie

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej