Pukszto: Rozkład sił w Sejmie jest korzystny dla AWPL-ZChR

"Jeżeli AWPL-ZChR jest jednym z głównych łączników między Litwą a Polską, a Polska stara się wspierać przemiany demokratyczne na Ukrainie - i prezydent Andrzej Duda, i premier Beata Szydło, i minister Witold Waszczykowski na wszystkich forach międzynarodowych bardzo aktywnie wypowiadają się za kontynuacją sankcji wobec Rosji, dopóki nie skończy się agresja na Ukrainie - to polska partia również powinna zająć bardziej stanowcze stanowisko w tej kwestii" - uważa Andrzej Pukszto, kierownik Katedry Politologii na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie.

Andrzej Pukszto
Pukszto: Rozkład sił w Sejmie jest korzystny dla AWPL-ZChR

Fot. Joanna Bożerodska

„Polityka dwóch dróg wcześniej czy później się kończy, pewnych zasad trzeba przestrzegać. Jeśli apelujemy o standardy europejskie, o europejską politykę we wszelkich sferach, rownież w kontekście ochrony praw mniejszości narodowych, to musimy być europejscy w kwestii tego, co się dzieje na Ukrainie” – dodaje politolog.

Jego zdaniem od nowych władz Litwy można spodziewać się starań w kierunku poprawienia relacji z Polską.

„W swoim pierwszym wystąpieniu Saulius Skvernelis bodajże jako pierwszy kandydat na premiera zaznaczył bardzo wyraźnie, że będzie dążył do poprawy stosunków z Polską, że będzie to kwestia kluczowa w jego polityce zagranicznej. Wydaje mi się, że nie ma innej drogi ku polepszeniu tych relacji, jak tylko uczynić wspaniałe gesty w stronę mniejszości polskiej na Litwie” – podkreśla Pukszto.

Mówiąc o przyszłej działalności AWPL-ZChR w Sejmie politolog zauważa, że „pogoda polityczna” jest obecnie dla polskiej partii przychylna.

„Wszystko będzie zależało od posłów, od kierownictwa partii, czy będą mieli pomysły. Jak pokazały dwie kadencje AWPL w Radzie Miasta Wilna, można być u władzy i też nie za wiele zrobić. W polityce nie ma wiecznych przyjaciół i wiecznych interesów. Rozkład sił politycznych w Sejmie – obecna koalicja rządząca ma bardzo znikomą przewagę, a opozycja jest bardzo profesjonalna – działa na korzyść AWPL-ZChR, ponieważ Chłopi i Zieloni będą potrzebowali wsparcia Polaków przy różnych inicjatywach. Dobrze, że nie przeszli do opozycji, bo dobrze jest być tam, gdzie są podejmowane decyzje i mieć pewną furtkę, żeby te decyzje podjąć” – uważa Pukszto.

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współpfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji.

PODCASTY I GALERIE