Prof. Zdanowicz: Jest to moment, by spojrzeć w przyszłość

Wzmożenie współpracy międzynarodowej, większy udział studentów i pracowników w programie Erasmus Plus, odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innych uczelniach Unii Europejskiej oraz praktyk w intytucjach innych krajów, organizowanie konferencji międzynarodowych i wprowadzenie do programów studiów zajęć w językach obcych - to niektóre z planów dr Mieczysławy Zdanowicz, która od września objęła urząd dziekana Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.

zw.lt
Prof. Zdanowicz: Jest to moment, by spojrzeć w przyszłość

dr hab. Mieczysława Zdanowicz/ Fot. Joanna Bożerodska

„Przychodzę na wileńską Filię Uniwersytetu w Białymstoku w ważnym momencie. Mamy pewien okres za nami, okres ze swoimi sukcesami, ale też jest to moment, aby spojrzeć w przyszłość i zobaczyć, co można jeszcze zrobić dla lepszego funkcjonowania Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie. Wyzwania na najbliższe lata są związane z tym, jakie wyzwania czekają Uniwersytet w Białymstoku” – mówi dr Zdanowicz.

O tym, co stanowi o wyjątkowości Filii UwB, perspektywach rozwiązania kwestii siedziby uczelni oraz planach na przyszłość – w rozmowie z nową dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie dr Mieczysławą Zdanowicz.

PODCASTY I GALERIE