Prof. Zakrzewski: Konstytucja 3 Maja jest nadal aktualna

"Mamy pewne zasady ustrojowe, które od czasów Konstytucji 3 Maja w państwach europejskich nadal są aktualne, a mianowicie, zasada suwerenności narodu czy trójpodziału władzy" - powiedział Andrzej Zakrzewski, profesor Katedry Historii Prawa i Ustroju Polskiego na Uniwersytecie Warszawskim, który był gościem "Salonu politycznego". "Konstytucja 3 Maja ma lekkiego pecha. Koniec XVIII w. był epoką konstytucjonalizmu. Najpierw uchwalono Konstytucję Stanów Zjednoczonych, później Konstytucję 3 Maja, a w 1791 r. - również we Francji. Każde z tych państw ustawę uchwaliło w celu odmiennym. Polacy i Litwini chcieli modernizacji ustawodawstwa tak, żeby ich Rzeczpospolita mogła odzyskać suwerenność. Modernizacja ta nie mogła być jednak zbyt radykalna, by szlachta się nie zbuntowała przeciwko zbyt dużym koncesjom na rzecz innych stanów, a jednocześnie chodziło o to, aby mieszczanie poczuli się dowartościowani wolnościami, które dostali" - dodał profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

zw.lt

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej