Prof. Petrauskas: Wspólna historia ma duże znaczenie dla relacji polsko-litewskich

8 września - to nie tylko Bitwa pod Orszą. To dość ważna data w historii - mówi rektor Uniwersytetu Wileńskiego, prof. Rimvydas Petrauskas, gość ,,Salonu Politycznego". Dzisiaj obchodzimy Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, a z kolei jedno z najważniejszych wydarzeń Litwy - niedoszła koronacja Witolda również miała się odbyć 8 września. 

zw.lt

Bitwa pod Orszą jako wydarzenie historyczne dla Polaków i Litwinów było bardzo ważne w XVI-XVIII w., w czasach radzieckich obchodzenie tej daty nie było możliwe, jako że było to zwycięstwo nad Moskwą. 

,,Wspólna historia ma duże znaczenie dla relacji polsko-litewskich. Rok temu obchodziliśmy Jubileusz 450-lecia Unii Lubelskiej, a jeszcze 10 lat temu społeczeństwo litewskie dość sceptycznie podchodziło do tej daty. Obecnie jesteśmy świadkami tego, jak się zmienia stosunek Litwinów do wspólnej historii, do historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów. I to wspólne zwycięstwo pod Orszą – przecież w armii litewskiej było bardzo dużo Polaków, co dowodzi, że rzeczywiście możemy mówić o naszej wspólnej historii” – zauważa prof. Rimvydas Petrauskas, rektor Uniwersytetu Wileńskiego.

Bitwa pod Orszą to też wspólna historia z Białorusią. Obecnie Litwa również wyraża swą solidarność ze społeczeństwem białoruskim. 

Uniwersytet Wileński oferuje nieodpłatne studia dla Białorusinów, a dla najbardziej utalentowanych studentów – stypendia. ,,Symbolicznie nazwaliśmy je ,,Stypendia Wielkiego Księstwa Litewskiego” jako znak wspólnej pamięci i wspólnej przeszłości. To jest nasz znak solidarności z białoruską młodzieżą” – mówi prof. Petrauskas.

Około 200 studentów z Białorusi już wyraziło zainteresowanie studiami na Uniwersytecie Wileńskim, dokumenty przyjmowane są do 14 września.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej