Prof. Jerzy Halicki o studiach w filii UwB w Wilnie

Dzisiaj w Domu Kultury Polskiej w Wilnie o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie informacyjne nt. studiów w wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku. „Będą to informacje nt. kierunków, jakie można u nas studiować, procesu rekrutacyjnego, czyli jakie egzaminy maturalne trzeba zdać, aby być przyjętym do filii. Przede wszystkim chciałbym więcej słów powiedzieć nt. nowego kierunku studiów, mianowicie pedagogiki przedszkolnej” – mówi prof. Jerzy Halicki, dyrektor wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku, gość dzisiejszej audycji Salonu Politycznego.

zw.lt

Gość Salonu Politycznego mówi, że koncepcja kierunku pedagogiki przedszkolnej była tworzona wspólnie z pracownikami Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie.

„Będziemy proponowali studentom kierunku pedagogiki przedszkolnej specjalizację na Uniwersytecie Romera. Z resztą absolwenci innych kierunków będą mogli skończyć roczne studia na Uniwersytecie Romera i uzyskać prawo nauczania w szkole” – twierdzi prof. Halicki.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8:15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej