Paluckas: Bez poparcia wspólnot narodowych trudno mówić o sukcesie politycznym

"Nie będę ukrywał, że w Wilnie socjaldemokraci zamierzają skonsolidować zarówno różne prolewicowe organizacje, jak i - na ile uda się znaleźć wspólny język - wspólnoty narodowe, w tym Polaków i Rosjan, ponieważ Wilno jest miastem barwnym pod względem narodowościowym i kulturowym" - mówi wicemer stolicy, nowo wybrany przewodniczący Partii Socjaldemokratycznej Gintautas Paluckas.

Małgorzata Kozicz
Paluckas: Bez poparcia wspólnot narodowych trudno mówić o sukcesie politycznym

Fot. BNS/Julius Kalinskas

„Dla socjaldemokratów byłoby ważne przyciągnięcie mniejszości narodowych, zwłaszcza w Wilnie. Bez zapewnienia wsparcia wspólnot narodowych trudno mówić o sukcesie w wyborach czy realizowaniu swojej polityki” – uważa Paluckas.

„Te dyskusje, konsultacje dopiero się zaczynają. Przyznaję, że w ciągu minionych dziesięciu lat były niewystarczające, na to zresztą wskazują nasze wyniki w Wilnie” – mówi nowy lider socjaldemokratów.

Pytany, czy partia byłaby skłonna dać wysokie miejsca na listach wyborczych przedstawicielom mniejszości narodowych, Paluckas odpowiada:

„Wszystko zależy od konkretnych osób, ale też od wartości i poglądów na politykę w ogóle. Miejsca na liście nie są rzeczą najważniejszą. Dobrzy ludzie – proszę bardzo, mogą znaleźć się w dziesiątce, w piątce, nie widzę w tym absolutnie żadnych problemów”.

Mówiąc o zapowiadanych zmianach w partii, Paluckas podkreśla, że nie będzie stosował „czystek”, zarówno wyborcy, jak i oddziały rejonowe partii oczekują jednak zmian. To właśnie członkowie oddziłów będą mieli znaczący głos przy podejmowaniu decyzji kadrowych.

„6 maja odbędzie się zjazd partii, do tego czasu wszystko stanie się jasne. Z członków obecnego zarządu widzę w swojej ekipie Gediminasa Kirkilasa i Viliję Blinkevičiūtė. Z powodu ich wyjątkowych umiejętności, myślenia strategicznego, poparcia w społeczeństwie, ich wkład w nową drużynę będzie ważny i znaczący, tymczasem inne nazwiska wyklarują się po konsultacjach z oddziałami, które okażą swoje poparcie dla jednego czy drugiego kandydata” – komentuje Paluckas.

PODCASTY I GALERIE