Narkiewicz: Zapraszamy na studia polonistyczne

Gośćmi salonu politycznego radia Znad wilii byli Jarosław Narkiewicz, koordynator rozwoju studiów polonistycznych i Henryka Sokołowska, dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej na Akademii Oświaty Uniwersytecie Witolda Wielkiego.

zw.lt
Narkiewicz: Zapraszamy na studia polonistyczne

Jarosław Narkiewicz i Henryka Sokołowska. Fot. zw.lt

Goście wspomnieli o tym, że dziś absolwenci polonistyki na Uniwersytecie Witolda Wielkiego otrzymają dyplomy ukończenia studiów. Mówili także o samych studiach i studentach polonistyki, o warunkach przyjęcia na studia i o stypendiach dla studentów. Opowiadali także o kształceniu nauczycieli języka polskiego dla klas początkowych i o możliwości zdobycia równoległych specjalizacji nauczycielskich.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej