Mečys Laurinkus: Litwa coraz bardziej oddala się od Rosji

"Litwa kontynuuje drogę decyzji strategicznych. Rozumiemy, jaka jest sytuacja na świecie, i co nasz kraj powinien robić" - uważa Mečys Laurinkus, były szef Departamentu Bezpieczeństwa Państwa, były ambasador Litwy w Gruzji i w Hiszpanii.

zw.lt
Mečys Laurinkus: Litwa coraz bardziej oddala się od Rosji

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Jako najważniejsze wydarzenia mijającego roku gość Salonu Politycznego Radia Znad Wilii Mečys Laurinkus wymienił zakończenie projektu budowy łączy energetycznych z Litwy do Szwecji i do Polski, zapewnienie alternatywnego źródła gazu ziemnego i wprowadzenie euro.

„Litwa pod względem geopolitycznym coraz bardziej oddala się od Rosji i to napawa optymizmem na przyszłość” – zauważył Mečys Laurinkus.

Były dyplomata pozytywnie ocenił przedłużenie sankcji unijnych wobec Rosji.

„Posiadanie w sąsiednim kraju dużego rynku zbytu jest korzystne dla wszystkich krajów, szczególnie to aktualne dla małych państw. Obecnie jednak jest taka sytuacja, kiedy sankcje są kwestią zasad. Czynniki gospodarcze są ważne, w tym przypadku jednak konieczne jest zademonstrowanie zasad, jasne powiedzenie, że nigdy nie zapomnimy o Krymie” – powiedział Laurinkus.

 

PODCASTY I GALERIE