Mazuronis: Nie popieram tego , co napisała Vanagaitė

"Nie trzeba się bać dyskusji na drażliwe tematy - ale bez agresji, nienawiści i  klejenia etykietek" - uważa Valentinas Mazuronis, Poseł do PE.

zw.lt
Mazuronis:  Nie popieram tego , co napisała Vanagaitė

Fot.BNS/ Erikas Ovčarenko

Gość naszego „SP” dodał, że ostatnie ataki na Vanagaitė  wykazują brak tolerancji w społeczeństwie,  wzrost agresji i nienawiści. „Nie popieram tego , co napisała Vanagaitė o bohaterze Litwy, ale uważam, że reakcja wydawnictwa o wycofaniu wszystkich książek autorki  ze sprzedaży i ich spalenie – jest przeżytkiem z poprzedniej epoki” – zaznaczył Valentinas Mazuronis.

Poseł do PE ubolewał nad faktem, że  brak jest wyraźnego stanowiska Litwy na temat przyszłości UE. „Litwa nie uczestniczy w dyskusjach, nie wyraża swojej opinii, zajmuje stanowisko obserwatora, a to może mieć negatywne skutki dla naszego państwa” – uważa Mazuronis.

Europoseł uważa, że w spawie niepodległości Katalonii powinno się odbyć jeszcze jedno referendum. „Wiele państw UE nie popiera idei separatystycznych Katalonii w obawie przed podobnymi tendencjami w ich państwach” -zaznaczył Valentinas Mazuronis.

Gość naszego „SP”  dodał, ze  wyniki przedterminowych wyborów  do parlamentu Katalonii , które są wyznaczone na 21 grudnia mogą być decydujące w kwestii niezależności Katalonii.
Z badań opinii publicznych wynika, że Katalończycy mają podzielone zdanie w sprawie niepodległości i że rośnie  podział  w samym obozie separatystów .

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej