Markiewicz: Udało się zrealizować wizję szkoły polskiej

"Tytuł Polaka Roku zobowiązuje" - powiedziała Regina Markiewicz, kierownik Wydziału Oświaty Rejonu Solecznickiego oraz tegoroczna laureatka konkursu „Polak Roku dziennika "Kurier Wileński"”.

zw.lt
Markiewicz: Udało się zrealizować wizję szkoły polskiej

Regina Markiewicz/Fot. Joanna Bożerodska

Gość naszego SP  dodała, że udało się zrealizować założoną przed kilkunastu laty  wizję szkoły polskiej by była ona osiągalna dla dziecka specjalnej troski i ciekawa dla dziecka zdolnego.”I praktycznie dziś mamy taką szkołę w każdym zakątku rejonu” – powiedziała Regina Markiewicz.

PODCASTY I GALERIE