Malewski: Staramy się wychodzić z naszego wileńskiego skansenu

"Nie boimy się podnosić poważnych tematów, które mogą stwarzać pewne problemy. Dlatego za ostatnich kilka lat mieliśmy bardzo znaczące konferencje. Koncentrujemy uwagę na tematach, które są bardzo ważne, newralgiczne dla mniejszości narodowych, a oświata mniejszości narodowych jest właśnie takim tematem" - mówi prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy Henryk Malewski. Jutro w Domu Kultury Polskiej rozpocznie się konferencja pt. "Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro" (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne).

Małgorzata Kozicz
Malewski: Staramy się wychodzić z naszego wileńskiego skansenu

Fot. Joanna Bożerodska

„Staramy się wychodzić z naszego wileńskiego skansenu i mówić nie tylko o problemach, które istnieją na Litwie czy na Wileńszczyźnie, ale też w naszym regionie Europy i nawet szerzej. Widzimy, że tylko porównując pewne sprawy, możemy dojść do prawdy” – podkreśla prof. Malewski.

Stąd w programie konferencji znalazły się między innymi takie tematy jak problemy szkolnictwa polskiego w Rumunii i Mołdawii, polska nauka i oświata w Czechosłowacji i Republice Czeskiej w okresie powojennym, szkolnictwo niemieckie w Polsce. Nie zabraknie też odczytów przedstawiających sytuację oświaty mniejszości narodowej na Litwie w różnych jej aspektach.

Pytany, czy takie konferencje mogą być głosem doradczym dla polityków, decydujących między innymi o oświacie i innych kwestiach dotyczących mniejszości narodowych, Henryk Malewski odpowiada:

„Nie wątpię, że politycy mogliby korzystać z materiału naukowców – żeby zapoznać się, jak można rozwiązywać pewne sprawy. Z drugiej strony, politycy zawsze wolą szybkie rozwiązania, szybkie recepty, a naukowcy raczej stopniowo dochodzą do pewnych wniosków. Każdy polityk jest zorientowany na realizację swoich celów, a te cele najczęściej są cztero-, pięcioletnie, czyli tyle, ile trwa kadencja. Mam nadzieję, że obecny marszałek Sejmu Viktoras Pranckietis jako naukowiec może potrafić coś zmienić w tej dziedzinie”.

PODCASTY I GALERIE