M. Weinmann o Akademii Liderów Biznesu

Dzisiejszy świat jest takim światem „stand by”, światem niepewności. Postanowiliśmy stworzyć przestrzeń, gdzie będziemy inspirować do rozwoju i motywować ludzi – mówi Maciej Weinmann, znany trener biznesu, coach, ekspert w zakresie przywództwa.

zw.lt

„To jest przede wszystkim inspirowanie przedsiębiorców, menedżerów, kierowników, czyli kadry zarządzającej, właścicieli oraz przedsiębiorców. Będziemy raz w miesiącu prezentować bardzo różne tematy. Spotkania będą polegały na tym, że będziemy mieli część merytoryczną, czyli wykład, prezentacje, ćwiczenia, szkolenia z danego tematu, a następnie porozmawiamy o tym, jak zastosować to w praktyce, jak zmienić swoje życie na lepsze, jeśli chodzi o praktykę biznesową. Dla nas jest bardzo ważne, by polepszyć relacje biznesowe pomiędzy Polską a Litwą” – mówi trener.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8:15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej