M. Przydacz o stosunkach polsko-litewskich i wojnie na Ukrainie

Gościem dzisiejszej audycji jest Marcin Przydacz, podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, polityki amerykańskiej, azjatyckiej i wschodniej, wiceminister spraw zagranicznych Polski.

zw.lt

„Funkcjonowanie szkolnictwa polskiego na Litwie zawsze było bardzo ważne w relacjach polsko-litewskich, Warszawa zawsze zabiegała o to, aby te szkoły mogły dalej funkcjonować. Dla dobra stosunków polsko-litewskich, dla utrzymania obecności kulturowej, językowej, polskości tutaj na wileńszczyźnie, myślę, że strona litewska mogłaby wykazywać się jeszcze większą elastycznością w tym zakresie i do tego będziemy ją namawiać” – twierdzi wiceminister spraw zagranicznych.

Marcin Przydacz uważa, że likwidacja klas w szkołach polskich na Litwie będzie miała wpływ na stan stosunków polsko-litewskich, ale wierzy, że obie strony dojdą w końcu do porozumienia.

„Rozumiem, że część problemu nie wynika wyłącznie ze złej woli, ale również ze zmian społecznych w tych miejscowościach. Rozwiązania powinny się znaleźć pomiędzy dwoma skrajnymi decyzjami – pełnym utrzymaniu szkolnictwa w zakresie klas, do czego dąży strona polska, a likwidacją tych klas, czego oczekuje lokalny samorząd” – mówi Przydacz.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej