M. Kubiak: wojna mobilizuje nas do wspierana Polaków na Ukrainie

Marek Kubiak, prezez wileńskiego oddziału Związku Polaków na Litwie opowiada o obchodach 100-lecia Garnizonu Wojska Polskiego w Nowej Wilejce, stosunkach z Polakami za granicą, planach, projektach i misji ZPL.

zw.lt

Zapytany o to, co się zmieniło od czasów, kiedy powstał ZPL, gość odpowiada, że „Żyjemy w zupełnie innych czasach. Jesteśmy świadkami niezwykłych wydarzeń geopolitycznych: okrutnej wojny na Ukrainie, reżimu Łukaszenki na Białorusi, który zamyka szkoły polskie i sadzi do więzień polskich działaczy społecznych tylko dlatego, że są Polakami i kultywują swoje tradycje. Jest to dla nas wyzwaniem, abyśmy pomagali swoim rodakom na Ukrainie i na Białorusi i wspierali ich duchowo”.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej