Ludkowski: Pozostaliśmy w opozycji mając stanowisko wicemera

"Pozostaliśmy w opozycji w Wilnie, mając stanowisko wicemera' - mówi Artur Ludkowski, radny Wilna, dyrektor DKP.

zw.lt
Ludkowski:  Pozostaliśmy w opozycji  mając stanowisko wicemera

Fot. Joanna Bożerodska

Gość naszego „Salonu Politycznego“  dodał, że do gestii wicemera  od AWPL-Zchr będzie należała oświata i energetyka. Ludkowski zaznaczył, że kandydatura Edyty Tamošiūnaitė  uzyskała bardzo wysokie poparcie wśród radnych Wilna, bo doceniają jej kompetencje.

Artur Ludkowski powiedział, że na razie we władzach  Wilna panuje chaos. Pojawiły się informacje, o zmianie   na stanowisku dyrektora administracji. Na ostatnim posiedzeniu Rady we środę, do dymisji podał się wicedyrektor administracji od konserwatystów, ale jednocześnie partia ta oświadczyła, że chce nadal współrządzić w mieście.

Ludkowski zgodził się z opinią, że dla Polaków w Wilnie, jak i w ogóle dla mniejszości narodowych, lepiej jest być u władzy niż w opozycji,ale:”zależy z kim i nie za wszelką cenę”.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej