Liudas Mažylis w Salonie Politycznym o swojej wirtualnej wystawie „Akt z 16 lutego: formy i treść”

„Od Kretyngi do Wisaginia i od Anglii do Izraela — dużo kto zobaczy tę wystawę”, powiedział Liudas Mažylis poseł do Parlamentu Europejskiego, naukowiec, działacz społeczny, odkrywca oryginału Aktu Niepodległości.

zw.lt
Liudas Mažylis w Salonie Politycznym o swojej wirtualnej wystawie „Akt z 16 lutego: formy i treść”

Fot. bns foto/Julius Kalinskas

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej