Liekis: AWPL-ZChR zabiega o szerszy elektorat

"Edita Tamošiūnaitė ma szansę trafić do wyborców w Poniewieżu i Oniksztach, którzy w swoim czasie wybrali Gretę Kildišienė, ponieważ programy polityczne Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin i Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych są w wielu punktach podobne" - uważa Šarūnas Liekis, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

Małgorzata Kozicz
Liekis: AWPL-ZChR zabiega o szerszy elektorat

Šarūnas Liekis/ Fot. Joanna Bożerodska

Dzisiaj AWPL-ZChR ogłosiła, że na poparcie Edity Tamošiūnaitė w jednomandatowym okręgu wyborczym Onikszty-Poniewież zebrano już 700 podpisów z 1000 wymaganych. W okręgu tym odbędą się uzupełniające wybory do Sejmu.

Zdaniem Liekisa, dla polskiej partii będzie to swego rodzaju testem. „Już zmiana nazwy partii wskazywała na próby zyskania szerszego elektoratu. Program polityczny Akcji Wyborczej Polaków na Litwie jest ewidentnie konserwatywny, zorientowany na państwo dobrobytu, widzi aktywny udział państwa we wszystkich dziedzinach życia. Ewidentnie zabiegają o tego samego wyborcę, co „chłopi i zieloni”” – mówi politolog.

W rozmowie z Šarūnasem Liekisem – także o perspektywach relacji polsko-litewskich i polskich wątkach na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie.

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji.

PODCASTY I GALERIE