Larisa Dmitrijeva: Litewscy Rosjanie popierają politykę AWPL

,,Wszystkie problemy, które dotyczą mieszkańców Litwy, dotyczą też nas - litewskich Rosjan'' - mówi Larisa Dmitrijeva, posłanka na Sejm, przedstawicielka Litewskiego Związku Rosjan.

zw.lt

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Gość dzisiejszego Salonu Politycznego dodała, że sytuacja mieszkających na Litwie Rosjan jest całkowicie inna od sytuacji Rosjan na Łotwie czy w Estonii. ,,Już po odzyskaniu przez Litwę niepodległości, wybraliśmy inną możliwość – zostaliśmy obywatelami Litwy. O swoje prawa zabiegamy drogą prawną. Oczywiście, mamy problemy i w oświacie, i w życiu społecznym, ale nie można powiedzieć, że różnimy się od innych obywateli” – oświadczyła Dmitrijeva oraz dodała, że na Litwie mieszka około 12 tys. osób z obywatelstwem Rosji.

Posłanka zaakcentowała, że litewscy Rosjanie aktywnie uczestniczą w życiu politycznym kraju i że w wielu aspektach popierają politykę AWPL. ,,Nie popieramy tylko żądania, które dotyczy wprowadzenia obowiązkowego egzaminu maturalnego z języka ojczystego i literatury” – powiedziała Dmitrijeva.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej