L. Kiejzik: droga do otrzymania statusu teatru zawodowego była długa, ale zawsze staraliśmy się grać zawodowo

Polski Teatr "STUDIO" w Wilnie otrzymał w piątek status zawodowego teatru. "Mieliśmy długą drogę do otrzymania statusu teatru zawodowego, ale zawsze staraliśmy się wszystko robić i grać zawodowo" - mówi Lila Kiejzik, kierownik Polskiego Teatru Studio w Wilnie, która była dziś gościem Salonu Politycznego Radia Znad Wilii.

zw.lt
L. Kiejzik: droga do otrzymania statusu teatru zawodowego była długa, ale zawsze staraliśmy się grać zawodowo

Fot. Roman Niedźwiecki

„Przez trzy ostatnie lata staraliśmy się wykonać wszystkie niezbędne kryteria, które ma spełniać teatr zawodowy” – mówiła kierownik teatru.

„Dotąd otrzymywaliśmy pieniądze projektowe, finansowała nas Polska, w związku ze zmianą statusu teatru, minister kultury obiecał przeznaczenie finansowania na pracę zawodową” – powiedziała Lila Kiejzik.

Polskie Studio Teatralne w Wilnie zostało założone w listopadzie 1960 roku pod nazwą Polski Zespół Dramatyczny przy Klubie Pracowników Łączności. Była to pierwsza tego rodzaju placówka artystyczna utworzona po wojnie w Wilnie. Przez wiele lat zespół pełnił i pełni rolę propagowania poprawnej polszczyzny oraz krzewienia polskości wśród młodzieży. Aż do dziś zespół jest miejscem spotkań inteligencji polskiej w Wilnie, gdzie można nie tylko poznać teatr, ale także literaturę, sztukę, kulturę oraz muzykę.

W odróżnieniu od niektórych organizacji polskich na Litwie, przez lata działalności w czasach „sowieckich” amatorski teatr nigdy nie propagował i nie wspierał systemu okupacyjnego wystawiając propagandowe spektakle autorów sowieckich, był raczej teatrem „opozycyjnym”, cierpiącym za swoją działalność i pochodzenie oraz ukierunkowanie anty-sowieckie jej założycielki, łączniczki Armii Krajowej, Pani Janiny Strużanowskiej, której mąż był oficerem II RP, przed śmiercią już w III RP mianowany na stopień Generała Brygady. 

Przez lata działalności Teatr wystawił ponad 90 spektakli i przedstawień na podstawie utworów dramatycznych, poetyckich, muzycznych. Tworzy 3 międzynarodowe festiwale teatralne: od 1994 roku Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej oraz od 2012 Międzynarodowy Festiwal MonoWschód, a od roku 2020 organizuje Międzynarodowy Festiwal Teatralny „TRANS/MISJE Balticum”.

Podstawowym celem działalności Teatru jest promocja oraz rozpowszechnianie teatralnej kultury polskiej na Litwie oraz promowanie spuścizny Teatru na Pohulance i teatru „REDUTA” Juliusza Osterwy.

Działalność Polskiego Teatru STUDIO w Wilnie nie ogranicza się jedynie do wystawiania spektakli. Od początku lat 90. Teatr organizował spotkania ze znanymi aktorami i reżyserami oraz warsztaty teatralne. Współpracowano też z wieloma polskimi organizacjami na Litwie: ZPL, zespołami pieśni i tańca „Zgoda” i „Wilia” , szkołami i gimnazjami polskimi w Wilnie i na Wileńszczyżnie.

Spektakle Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie grane były na wielu scenach miast Polski, Niemiec, Łotwy, Czech, Słowacji,Austrii, Ukrainy, Białorusi, Rosji oraz Wielkiej Brytanii. W roku 2020 obchodził jubileusz 60 lecia działalności już jako Instytucja Wyższej Użyteczności Publicznej, o nazwie „POLSKI TEATR STUDIO w WILNIE” (zmiana nazwy w 2018 r.), która pozwala na wpełni zawodowe działania teatralne. Teatr ściśle wpółpracuje z wieloma Państwowymi Instytucjami teatralnymi w Polsce i na Litwie. Zostały podpisane umowy o współpracy ścisłej z wieloma zawodowymi i narodowymi instytucjami, t.j. Teatrem im. Wandy Siemaszkowj w Rzeszowie, z którym wspołnie organizujemy festiwale, spektakle i produkce teatralne; z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego; z Telewizją Polską i jej odziałami t.j TVP Wilno, TVP Kultura, Teatr Telewizji Polskiej; Z Polskim Radiem w Rzeszowie i Białymstoku, z Teatrem Wileńskim OSKARA KORŠUNOVASA, teatr współpracuje z Zamkiem w Trokach czy Ratuszem Wilna i t.d. Od roku 2020 Teatr współracuje w Telewizją Polską w dziedzinie Teatru Telewizji i już stworzył 8 spektakli dla Teatru Telewizji Polskiej wspólnie z TVP Wilno i TVP Kraków TVP KULTURA.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej