Kwiatkowski: Warunki akredytacji miały na celu zniszczenie polskiego szkolnictwa

"Proces akredytacji polskich szkół był zbyt długi, na tyle zawiły, że ciągnął się w zasadzie ostatnie 5 lat. To kosztowało dużo nerwów i nauczycieli, i polityków" - mówi Józef Kwiatkowski, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie.

Małgorzata Kozicz
Kwiatkowski: Warunki akredytacji miały na celu zniszczenie polskiego szkolnictwa

Fot. Joanna Bożerodska

„Od początku były rzucone takie warunki akredytacyjne, takie kryteria, że tylko 13 polskich szkół mogło uzyskać status gimnazjum. Nie chciałbym mówić, że to była głupota – mężowie stanu myślą, co robią. Skoro rząd zaproponował takie warunki, zrobił to planowo, żeby w jakiś sposób zmniejszyć, a może nawet zniszczyć szkolnictwo polskie na Litwie. Gdyby zostało 13 szkół, to młodzież, przede wszystkim wiejska, byłaby pozbawiona możliwości zdobycia wykształcenia średniego w języku ojczystym” – podkreśla Kwiatkowski.

„Gdyby nie protesty, petycje, ogólne poruszenie społeczności polskiej, największe wielotysięczne przemarsze od parlamentu do rządu, gdyby nie pomoc polityczna ze strony Rzeczypospolitej Polskiej, czynne zaangażowanie ambasadora Jarosława Czubińskiego, uzyskanie akredytacji byłoby niemożliwe” – dodaje prezes Macierzy Szkolnej.

Pytany o krytykowane przez oponentów angażowanie uczniów w strajki i pikiety, Kwiatkowski mówi:

„Słowo „wykorzystywanie” zamieniłbym na słowo „organizacja”. Podstawą organizacji była partia, ponieważ partie są powołane do tego, aby organizować. Tutaj chodziło nie o proces pedagogiczny, a o proces polityczny. Ale pobudziło to też oddolne działania, co bardzo wiele mówi. Powstały komitety strajkowe, forum rodziców”.

„Słyszymy opinie, czy warto było akredytować jakieś małe szkoły. Ci, którzy mają wątpliwości, niech spytają uczniów i rodziców w Dziewieniszkach, Turgielach, Bujwidzach. Musieliby jechać do szkół 20 kilometrów albo pójść do szkół z państwowym językiem nauczania” – komentuje Józef Kwiatkowski.

W rozmowie z prezesem Macierzy Szkolnej – o ujednoliceniu egzaminu z języka litewskiego, perspektywach rozwoju polskiego szkolnictwa na Litwie i przygotowaniu polskiej kadry pedagogicznej.

PODCASTY I GALERIE