Kwiatkowski: spotkanie z premier Ingridą Šimonytė było korzystne

Józef Kwiatkowski - prezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie opowiedział o spotkaniu przedstawicieli Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie z premier Ingridą Šimonytė.

zw.lt
Kwiatkowski: spotkanie z premier Ingridą Šimonytė było korzystne

Józef Kwiatkowski/ Fot. Joanna Bożerodska

W opublikowanym przez Macierz komunikacie prasowym możemy przeczytać, że „premier przybliżono stan oświaty polskiej na Litwie oraz zaakcentowano palące problemy wymagające pilnego rozwiązania, w szczególności: przywrócenie obowiązkowego egzaminu z języka polskiego ojczystego na maturze, kwestię ujednoliconego egzaminu maturalnego z języka litewskiego, wskazano na obniżające się wyniki po 2013 roku, które mają bezpośredni wpływ na podejmowanie studiów na miejscach finansowanych przez państwo, zaakcentowano konieczność przygotowania oddzielnych programów, pomocy naukowych, korzystania z oddzielnej metodyki nauczania oraz potrzeby przygotowania nauczycieli nauczających języka litewskiego jako ojczystego i nieojczystego; wydawanie podręczników do nauki języka ojczystego oraz podręczników przedmiotowych i pomocy metodycznych w języku ojczystym oraz przyznanie na ten cel dodatkowego finansowania w wysokości 30 proc. na ucznia rocznie; przygotowanie kadry nauczycielskiej w języku ojczystym, w szczególności nauczycieli klas początkowych, logopedów, pedagogów socjalnych, wymogów dotyczących kompetencji kandydatów na dyrektorów szkół i przedszkoli”.

„Premier wyraziła zrozumienie dla przedstawionych problemów i potrzeby ich rozwiązania. Zaznaczyła, też że wszystkie poruszone kwestie zostaną skonsultowane z Ministerstwem Oświaty,Nauki i Sportu Litwy”

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej