Kuchciński: Obecna współpraca zapowiada dobrą przyszłość stosunków Litwy i Polski

"Obecne relacje między polską a Litwą są dobre" - uważa Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP.

Renata Widtmann
Kuchciński: Obecna współpraca zapowiada dobrą przyszłość stosunków Litwy i Polski

Fot. Joanna Bożerodska

„Współpraca gospodarcza, wojskowa, współpraca dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, współpraca zapewniająca komunikację i połączenia infrastrukturalne bardzo dobrze świadczy o przyszłości naszych stosunków, jako państw niepodległych. Jest to wzór za którymi powinny iść działania w innych obszarach naszej aktywności, także tych bardzo trudnych” -powiedział w rozmowie z radiem „Znad Wilii” w programie Salon polityczny Marek Kuchciński.

„Są oczywiście sprawy do wyjaśnienia, związane z historią Polski i Litwy, sprawy związane z szacunkiem i troską o nasze mniejszości narodowe. To są sprawy które powinniśmy ze spokojem, konsekwentnie wyjaśniać”- mówi Kuchciński.

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchiński powiedział, że jest zwolennikiem rozmów na szczeblu parlamentarzystów Polski i Litwy i wyjaśniania spraw nawet gdy nie są spełnianie oczekiwania drugiego państwa, na przykład oczekiwania Polski co do sytuacji polskiej mniejszości na Litwie. „Bez rozmów tworzy się mur” – dodał Kuchciński.

„W przypadku Polski i Litwy wydaje mi się że w tej chwili zwracamy uwagę głównie na spełnienie podstawowego obowiązku, jaki mają na sobie władze państwowe, to znaczy bezpieczeństwo obywateli. Jest to wzmocnienie obronności, zapewnienie podstawowego bezpieczeństwa- przed agresją zewnętrzną, ale również i bezpieczeństwa w innych dziedzinach: energetycznego, gospodarczego itd. Jest to sprawa, która w tej chwili absorbuje wszystkich i są tu dobre efekty”- powiedział Kuchciński.

PODCASTY I GALERIE